05.01.2022 r.

Stan realizacji programów operacyjnych z perspektywy 2014 - 2020 na dzień 31.12.2021 r.:
- złożono 92 295 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 892,3 mld zł,
- wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 554,7 mld zł,
- podpisano z beneficjentami 97 046 umów o dofinansowanie projektów, których łączna wartość wynosi 553,1 mld zł,
- wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 342,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 224,0 mld zł, co stanowi 62,3 % alokacji.

23.11.2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, który został przeprowadzony w okresie 01.06 - 30.06.2021 r.
Budżet naboru wynosił 75 mln zł.
Dofinansowanie otrzymało 1010 projektów.
Dofinansowania nie otrzymało 163 projekty.
Nieznana jest liczba projektów, którym przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Oceny Projektów.