PRO FUTURO CONSULTING świadczy kompleksowe, indywidualnie dopasowane usługi doradcze i szkoleniowe dla:

 • małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • małych i średnich przedsiębiorstw usługowych,
 • małych i średnich przedsiębiorstw handlowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych oraz deweloperów,
 • administracji samorządowej,
 • organizacji społecznych i politycznych,
 • lokalnych mediów (prasy, radia, telewizji).

PRO FUTURO CONSULTING pomaga również osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w całym procesie rozwoju firmy od jej założenia, przez bieżącą działalność, aż do osiągnięcia ugruntowanej pozycji na rynku.

PRO FUTURO CONSULTING oferuje swoje usługi w zakresie:

 • doradztwa biznesowego,
 • doradztwa marketingowego,
 • doradztwa personalnego,
 • doradztwa technicznego,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • badań rynkowych,
 • funduszy unijnych,
 • szkoleń.

Dlaczego warto skorzystać z usług PRO FUTURO CONSULTING?

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga wiedzy o otoczeniu i organizacji. Wiedza ta jest niezbędnym składnikiem w procesie podejmowania decyzji. Czasy, gdy podejmowano decyzje w oparciu o własną wiedzę, doświadczenie i intuicję minęły bezpowrotnie. Obecnie nawet niewielkie przedsiębiorstwa i organizacje korzystają z usług zewnętrznych konsultantów.

Korzystanie z usług zewnętrznych konsultantów jest efektywne, gwarantuje pełen obiektywizm ocen oraz jest tańsze niż utrzymywanie własnych służb.

Istotą działania PRO FUTURO CONSULTING jest dostarczanie kompleksowych usług doradczych i szkoleniowych, przynoszących konkretne długofalowe korzyści oraz zapewniających realizację celów strategicznych.