Badania rynkowe produktów i usług ♦ Identyfikacja potrzeb i preferencji nabywców ♦ Badania satysfakcji klientów i konsumentów ♦ Badania marki i pozycji firmy na rynku ♦ Badania jakości obsługi ♦ Badania opinii ♦ Badania typu "Tajemniczy klient"


"Badania są punktem wyjścia dla marketingu. Bez nich firma wkracza na rynek niczym ślepiec."
Philip Kotler


Wiedza o rynku, klientach i konkurencji jest warunkiem działania i rozwoju firmy. Wiedzy takiej nie dostarczą własne obserwacje, domysły czy wyczucie. Konieczne są badania rynkowe, które mają na celu dostarczenie na czas dokładnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji.

Badania rynkowe nie eliminują całkowicie ryzyka, ale właściwe wykorzystanie badań znacznie je ogranicza i przyczynia się do tego, że podejmowane decyzje są w mniejszym stopniu obarczone omyłkami i sądami intuicyjnymi, które najczęściej są zawodne.

Badania rynkowe składają się z kilku ściśle powiązanych elementów, które na bieżąco są uzgadniane z zamawiającym badanie:

  • sformułowanie problemu
  • wybranie metody badawczej
  • przeprowadzenie badania
  • analiza i interpretacja danych
  • przygotowanie i przedstawienie raportu

PRO FUTURO CONSULTING oferuje współpracę w zbieraniu i analizie informacji rynkowych w celu podejmowania trafnych decyzji.

PRO FUTURA CONSULTING przestrzega i stosuje wymogi etyczne odnośnie poufności, co oznacza, że pozyskane i opracowane dane rynkowe są tylko i wyłącznie własnością zleceniodawcy.