Analiza strategiczna przedsiębiorstwa ♦ Analiza otoczenia przedsiębiorstwa (analiza sektora) ♦ Wyznaczanie pozycji konkurencyjnej i strategicznej przedsiębiorstwa ♦ Opracowanie strategii przedsiębiorstwa i strategii funkcjonalnych ♦ Wdrażanie strategii ♦ Wyznaczenie wizji i misji przedsiębiorstwa ♦ Opracowanie biznes planów ♦ Analiza i doskonalenie struktury organizacyjnej ♦ Analiza finansowa


"Misja jest precyzyjnym oświadczeniem o wytyczonym celu, a wartości opisują zachowania, które pomagają dotrzeć tam, dokąd zmierzasz."
Jack Welch


Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa tkwią w sposobie myślenia kierownictwa przedsiębiorstwa, a zwłaszcza w umiejętności i chęci menedżerów do kwestionowania paradygmatów, tym samym do bycia aktywnymi i poszukującymi nowych rozwiązań.

Niezbędnym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i każdej innej organizacji jest posiadanie opracowanej i wdrożonej strategii działania. Strategia składa się z:

  • wizji i celów
  • planów działania
  • sposobów wdrażania i realizacji planów

Biznes plan jest dokumentem, który definiuje przedsięwzięcie, identyfikuje cele i służy jako narzędzie kontroli.

Analiza rynku i przedsiębiorstwa daje odpowiedź o pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Struktura organizacyjna określa sposób podziału pracy, grupowania zadań i pracowników, ich hierarchię i koordynację.

Nie można prowadzić firmy w oderwaniu od realiów ekonomiczno - finansowych, gdyż to one tak naprawdę decydują o sukcesie bądź porażce.

PRO FUTURO CONSULTING proponuje kompleksowe wsparcie w całym procesie zarządzania firmą i biznesem.