Rynkowe zorientowanie firmy ♦ Pozycjonowanie firmy na rynku ♦ Formułowanie i wybór strategii marketingowej ♦ Formułowanie strategii narzędziowych ♦ Wdrażanie strategii marketingowej ♦ Zarządzanie marką ♦ PR (Public Relations)


"Przedsiębiorstwo biznesowe pełni dwie - i tylko dwie - podstawowe funkcje: marketingową i innowacyjną."
Peter F. Drucker


Zadaniem marketingu jest świadome przekształcanie potrzeb społecznych w możliwości osiągania zysku.

Pozycjonowanie to proces związany z kształtowaniem oferty i wizerunku firmy, mający na celu zajęcie znaczącego miejsca w świadomości klientów.

Podstawowy problem w strategii marketingowej sprowadza się do tego, co i jak należy robić w sferze obsługi rynku, aby w danych warunkach osiągnąć maksymalizację korzyści dla firmy.

Strategie narzędziowe obejmują produkt, cenę, dystrybucję i promocję. W przypadku usług dochodzi piąty element czyli ludzie.

Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, której celem jest identyfikowanie produktów jednej firmy i odróżnienie ich od konkurencji.

PR (Public Relations) łączy politykę i postępowanie organizacji z interesem społecznym, planuje oraz wykonuje kampanie i działania tak, aby zyskać społeczne zrozumienie i akceptację.

PRO FUTURO CONSULTING doradza w całym procesie rynkowego zorientowania firmy oraz w wyborze i stosowaniu odpowiednich narzędzi marketingowych.