"Przewagę konkurencyjną nad innymi firmami uzyskuje się dzięki ludziom."
Michael Armstrong


W ostatnich latach wśród wielu czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa, specjaliści od zarządzania wskazują na wzrost znaczenia kompetencji pracowników.

Powszechna jest opinia, że przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę konkurencyjną dzięki ludziom. Ich wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja oraz wyznawane wartości są czynnikami różnicującymi silne i słabe przedsiębiorstwa.

Zmiany w otoczeniu biznesowym, których wyrazem jest nasilającą się i coraz częściej globalna konkurencja, a także rosnące wymagania klientów w stosunku do jakości i ceny produktów oraz usług, spowodowały, że o roli i miejscu ludzi w organizacji mówi się jako o zarządzaniu zasobami ludzkimi.

PRO FUTURO CONSULTING oferuje swoje usługi w całym procesie zarządzania zasobami ludzkimi.