Oznakowanie produktów znakiem CE ♦ Badanie czystości patentowej ♦ Systemy jakości ISO


"Integracja technologii z procesami biznesowymi w celu osiągnięcia korzyści dla klientów i samego przedsiębiorstwa jest jednym z największych wyzwań menedżerskich."
Donryn Dewar, Melanie Ellis


Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 01.05.2004 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów. Przepisy te dotyczą zarówno producentów jak i importerów. Prawo Unii Europejskie, a w ślad za nim prawo polskie, dopuszcza do stosowania tylko produkty bezpieczne dla ludzi i środowiska. Znak CE potwierdza, że dany produkt jest bezpieczny.

Badanie czystości patentowej z jednej strony ma na celu zabezpieczenie prawa przedsiębiorstwa do własnego patentu, wzoru użytkowego lub znaku firmowego w stosunku do konkurencji, a z drugiej strony zapobiega naruszaniu przez przedsiębiorstwo praw innych firm i osób.

Na konkurencyjnym rynku liczą się przedsiębiorstwa, które oferują produkty o wysokiej jakości. Mogą to zapewnić wdrożone systemy jakości oparte o normę ISO 9001.

PRO FUTURO CONSULTING doradza w doskonaleniu produktów od strony technicznej. W tym celu - bazując na naszym doświadczeniu - oferuje szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności dla:

  • oznakowania produktów znakiem CE
  • badanie czystości patentowej
  • wdrożenia systemów jakości w oparciu o normę ISO 9001