Analiza możliwości uzyskania dotacji ♦ Dobór odpowiedniego programu i działania ♦ Sporządzenie wniosku o dotację ♦ Uczestnictwo w procesie realizacji przedsięwzięcia ♦ Rozliczenie dotacji


W latach 2014 - 2020 Polska otrzyma z funduszy unijnych ponad 100 mld EUR, które zostały podzielone na następujące programy operacyjne:

  • Regionalne Programy Operacyjne - 31,3 mld EUR
  • Inteligentny Rozwój - 8,6 mld EUR
  • Wiedza Edukacja Rozwój - 4,7 mld EUR
  • Infrastruktura i Środowisko - 27,4 mld EUR
  • Rozwój Obszarów Wiejskich - 8,6 mld EUR
  • Polska Wschodnia - 2,0 mld EUR
  • Polska Cyfrowa - 2,2 mld EUR
  • Pomoc Techniczna - 0,7 mld EUR