Zarządzanie przedsiębiorstwem ♦ Marketing ♦ Sprzedaż i obsługa klientów ♦ Prawo cywilne i gospodarcze ♦ Inne


Szkolenie to zaplanowany proces zmieniania postaw, wiedzy i umiejętności poprzez uczenie się. Celem każdego szkolenia jest rozwijanie umiejętności pracowników dla zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb personalnych pracodawcy.

Szkolenie to inwestowanie w pracowników, aby umożliwić im osiąganie lepszych efektów i pełniejsze wykorzystanie ich talentów.

Zaplanowany proces szkolenia obejmuje:

 • diagnozę potrzeb szkoleniowych
 • określenie potrzebnej wiedzy
 • zaplanowanie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia
 • ocenę szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe

PRO FUTRO CONSULTING oferuje szkolenia obejmujące:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Misja i wizja przedsiębiorstwa
  • Biznes plan jako podstawa działalności przedsiębiorstwa
  • Analiza ABC
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
  • Cykl życia organizacji
  • Komunikacja przełożony - pracownik
  • Matryca RACI
  • Metody analizy strategicznej
  • Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
  • Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie zmianą
 • Marketing
  • Podstawy marketingu
  • Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie produktem
 • Sprzedaż i obsługę klientów
  • Komunikacja międzyludzka
  • Negocjacje handlowe
  • Profesjonalne metody sprzedaży
  • Profesjonalna obsługa klientów
  • Sztuka prowadzenia szkoleń i prezentacji
  • Taktyki negocjacyjne
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie sprzedażą
 • Prawo
  • Prawo cywilne w działalności gospodarczej
  • Prawo gospodarcze
 • Pozostałe
  • Krok po kroku do własnej firmy
  • Podstawy psychologii w biznesie

PRO FUTURO CONSULTING przeprowadza szkolenia i treningi wewnętrzne dopasowane do indywidualnych potrzeb. Szkolenie to inwestycja, która zgodnie z logiką inwestowania, przynosi zamierzone korzyści.