Wycena przedsiębiorstw ♦ Wycena przedsięwzięć ♦ Studia wykonalności ♦ Biznes plany


Funkcje metod wyceny przedsiębiorstw:

 • Doradcza (decyzyjna),
 • Argumentacyjna,
 • Mediacyjna,
 • Zabezpieczająca,
 • Informacyjna.

Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw:

 • Metody majątkowe
  • Metoda księgowa - metoda wartości ewidencyjnej
  • Metoda księgowa skorygowana
  • Metoda wartości odtworzeniowej
  • Metoda likwidacyjna
 • Metody dochodowe
  • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • Metoda zdyskontowanych zysków
  • Metoda zdyskontowanych dywidend
  • Metoda zdyskontowanej ekonomicznej wartości dodanej
  • Metoda zdyskontowanej rynkowej wartości dodanej
 • Metody mieszane
  • Metoda Schmalenbacha (metoda niemiecka)
  • Metoda szwajcarska
  • Metoda korekty wartości majątku netto
  • Metoda transakcji porównywalnych
  • Metoda mnożnikowa