ZBYSK Zbigniew Skóra działa pod marką produktową PRO FUTURO CONSULTING.

Misja PRO FUTURO CONSULTING to:

"Dzisiaj pracujemy dla przyszłości"

Kierując się naszą misją, w codziennej pracy skupiamy się na zapewnieniu przedsiębiorstwom rozwoju. W tym celu dostarczamy indywidualnie opracowane i dopasowane rozwiązania bieżących zadań. Dzięki analizie i diagnozie stanu obecnego proponujemy rozwiązania, które przyniosą korzyści w bliższej i dalszej przyszłości. Stawiamy na bliskie kontakty i wysoką jakość naszych usług. Myślimy w kategoriach globalnych, ale działamy lokalnie.

Filozofia działania PRO FUTURO CONSULTING zawarta jest w nazwie. Pro futuro znaczy po łacinie "na przyszłość", a konsulting to udzielanie informacji, formułowanie zaleceń i dawanie porad.

ZBYSK Zbigniew Skóra jest:

 • członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Lesznie,
 • wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 4375,
 • wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.30/00151/2006.

Zbigniew Skóra:

 • jest absolwentem studiów MBA z 2005 r.,
 • posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa nr 6506/2015,
 • jest wpisany do rejestru konsultantów Krajowego Systemu Usług (KSU) w zakresie świadczenia usług informacyjnych,
 • bierze udział w ocenie oraz kontroli i audycie projektów inwestycyjnych oraz badawczo - rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa w tym finansowanych z funduszy unijnych.

Zbigniew Skóra posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach programów:

 • POIR, POPW, POWER i NMF - dla naborów organizowanych przez PARP
 • POPC - dla naborów organizowanych przez CPPC
 • POIR - dla naborów organizowanych przez NCBR
 • RPO - dla naborów organizowanych przez UMWW w Poznaniu, UMWL w Zielonej Górze oraz DIP we Wrocławiu

Zbigniew Skóra posiada kompetencje do kontroli i audytów projektów inwestycyjnych i badawczo – rozwojowych finansowanych z funduszy unijnych:

 • od 2017 r. w ramach POIR dla naborów organizowanych przez NCBR
 • od 2020 r. w ramach POIR, POPW i POWER (BUR) dla naborów organizowanych przez PARP
 • od 2021 r. w ramach POIR dla naborów organizowanych przez BGK

Zbigniew Skóra od 2020 r. jest coachem w programie STEP i Innovation Coach, prowadzonym przez Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.